Cherchez la femme! Credlin, and Abbott’s downfall

Source: Cherchez la femme! Credlin, and Abbott’s downfall